ถ่านไม้ไผ่

ประโยชน์จากไผ่ในอีกด้านหนึ่ง
การทำถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นถ่านอัดแท่งที่ให้ความร้อนสูง และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้และแก๊สหุงต้มที่มีราคาแพง โดยการนำวัตถุดิบมาเผาเป็นถ่านแล้วอัดขึ้นรูปเป็นแท่ง โดยใช้ตัวประสานและแรงอัดของเกลียวในเครื่องอัดแท่งช่วยในการยึดเกาะ คุณสมบัติที่โดดเด่นของถ่านอัดแท่ง คือ ให้ความร้อนสูง ไม่มีควัน ไม่มีกลิ...่น ไม่แตกปะทุ และปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง
การนำเศษไม้ไผ่มาทำถ่านอัดแท่งยังเป็นการกำจัดขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่ถูกทิ้งหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้ม ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังแนะนำการทำถ่านไม้ไผ่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะถ่านไม้ไผ่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีรูพรุนสูง มีพื้นผิวประมาณ 800-1200 ตารางเมตร/กรัม ซึ่งมากกว่าถ่านไม้ธรรมดาทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า ถ่านไม้ไผ่จึงเหมาะสมสำหรับใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
ถ่านไม้ไผ่เพื่อการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสีย น้ำทิ้งจากบ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ คอกปศุสัตว์ ห้องสุขา สามารถนำถ่านไม้ไผ่มาใช้ดูดซับน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยสำหรับบำรุงดินได้หลังจากใช้บำบัดน้ำเสียแล้ว เนื่องจากถ่านไม้ไผ่ดูดซับธาตุอาหารพืชต่างๆ ไว้ในตัวถ่าน และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชเหล่านั้นให้แก่พืชอย่างช้าๆ
ถ่านไม้ไผ่สำหรับดูดซับกลิ่น ใช้ดูดซับกลิ่นในอากาศ ตู้เสื้อผ้า รองเท้า ตู้เย็น รถยนต์ ฯลฯ ทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ เช่นแจกันถ่านไม้ไผ่ ตะกร้าถ่านไม้ไผ่ มาตั้งทิ้งไว้ในปริเวณที่มีกลิ่นอับ ถ่านจะช่วยดูดซับกลิ่นเข้าไปเก็บไว้ในตัวถ่าน และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกโดยการนำถ่านไม้ไผ่ที่ผ่านการใช้งานแล้วไปตากแด

ถ่านไม้ไผ่สำหรับปรับปรุงดิน โดยใช้ถ่านไม้ไผ่บดย่อยให้มีขนาดประมาณไม่เกิน 1 ซม. ใส่ถ่านและไถพรวนดินสำหรับปลูกพืช ในอัตราถ่านไม้ไผ่ 300 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1ไร่ ถ่านไม้ไผ่จะช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุย เป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชและปลดปล่อยให้พืชอย่างช้าๆVisitors: 56,673