รายได้จากการปลูกไผ่ 1. ทำสวนไผ่แบบมืออาชีพ จะมีรายได้จาก 3 แหล่งรายได้หลัก คือ ขายหน่อไม้ ขายลำไผ่และ ขายต้นพันธุ์ 
  1. การปลูกไผ่เพื่อ ขายหน่อ
  จะต้องตัดหน่อทุกๆ 3 วัน หากเป็นสวนไผ่ที่ทำแบบ ประณีต ทำด้วยตนเองใช้แรงงานในครอบครัว ก็จะสามารถ ทำได้ แต่ละครอบครัว สามี...ภรรยา ปลูกไผ่ตัดหน่อสัก 20 ไร่ จะตัดทุกๆ 3 วัน ได้หน่อประมาณ 600 กก.ต่อครั้ง แรงงาน 2 คนทำได้พอดีๆ ไม่หนักแรงเกินไป ราคาหน่อไม้ค่าเฉลี่ยทั้งปี 10 บาทต่อกก. เท่ากับมีรายได้ 6,000 บาทต่อ 3 วัน หรือ รายได้ 600,000 บาท ต่อ 20 ไร่ ต่อปี หรือ 30,000 บาทต่อไร่ ต่อปี

  รายได้ 600,000 บาท เท่ากับ เดือนละ 50,000 บาท การใช้จ่ายในครัวเรือนเล็กๆ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะอยู่ได้แบบสบายๆ

  รายได้ที่ดีคือ ผลิตหน่อไม้ในหน้าแล้ง ซึ่งต้องมีแหล่งน้ำ จึงจะทำได้ หรือใช้พื้นที่ลุ่ม นาข้าว มาทำคันล้อมก็จะทำได้ หากตัดหน่อหน้าแล้ง แล้วหน้าฝนหยุดไม่ผลิตหน่อ หรือ ปล่อยเป็นลำเพื่อขายลำไผ่ก็จะมีรายได้ที่ดีมากๆ


  2. ปลูกขายลำ
  ในแหล่งที่มีจุดซื้อลำไผ่ อย่างที่ จ.ปราจีนบุรี การวางแผนปลูกขายลำ จะปลูกถี่กว่าปกติ ปลูก 2x2 เมตร เท่ากับ 400 กอต่อไร่ แต่การปลูกตัดหน่อไม้ จะใช้ระยะ 4x4 เมตร =100 กอ ต่อไร่ 
  ปลูกขายลำ 400 กอต่อไร่ จะได้ไผ่ 10 ลำเป็นอย่างน้อย ต่อลำจะมีน้ำหนัก 20 กก.เท่ากับ 80ตันต่อไร่ต่อปี หากราคาขายที่ 700 บาทต่อตัน = 80x700 = 56,000 บาท ต่อไร่ รายได้ดีมากๆ การตัดลำจะเริ่มตัด ช่วงแรกให้ตัดหลังปลูกไป 18 เดือน หลังจากนั้นปีต่อไป จะ ตัด 12-16 เดือนต่อรอบ วิธีตัด ก็ตัดออกหมด ไม่เลือกแก่ อ่ิอน ตัดชิดดิน เหลือ แม่ไม้ไว้ 3 ลำต่อกอ ที่เป็นต้นใหม่ๆไว้ลำสูง 1 เมตร เพื่อให้แตกใบ สังเคราะห์แสง สร้างอาหารใหม่จะ แตกหน่อ กลายเป็นลำไผ่

  ปลูก 20 ไร่
  20x80x700=1,120,000 บาท รายได้ไม่น้อยนะครับ ถ้ามีแหล่งรับซื้อ ซึ่งต่อไปจากนี้ ผู้คนต้องมาใช้ฟืน ถ่าน จากไผ่
  ปลูก 200 ไร่
  200x80x700=11,200,000 บาท

  พันธุ์ไผ่ที่จะปลูกเพื่อขายลำ สามารถเลือกปลูกได้หลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่หม่าจู ไผ่ตง ไผ่ลำมะลอก ไผ่นกเขา ไผ่เขียวขี้มอด ไผ่บง ไผ่ซางหม่น ไผ่ซางนวล ไผ่ซาง ไผ่ตงยักษ์ ไผ่บงยักษ์ ไผ่หก ไผ่เป๊าะยักษ์ ไผ่ไจแอ้นท์ ไผ่เฉียงรุน

  3. ปลูกเพื่อขายพันธุ์ไผ่
  จะเอาพันธุ์ไผ่ไปปลูก เพื่อ ขายหน่อ ขายลำ หรือ ขายต้นพันธุ์ ก็ต้องเริ่มจากการซื้อพันธุ์ก่อน จึงมีสวนที่คิดทำพันธุ์ไผ่ไว้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม และขายออกไปด้วย รายได้ในการผลิตลักษณะนี้เป็นรายได้ที่ดีมาก หากผู้ผลิตมีตลาดรองรับ
  การปลูกเพื่อผลิตกล้าพันธุ์เป็นหลักจะมีการวางแผน ปลูกระยะ 2x2 เมตร = 400 ต้น ต่อไร่

  การผลิตกล้าพันธุ์ไผ่ มีประสิทธิภาพการผลิตที่ควรรู้ ดังนี้
  1 คน เหมาค่าแรงตัดแขนงจากต้นไผ่ โดยใช้เลื่อยตัดออกมาได้ วันละ เฉลี่ย 500 แขนงถ้ามี 2 คนเหมา = 1,000 แขนง ต่อวัน แสดงว่า ใช้เวลา 70 วันใน 1 รอบการผลิต ต้นพันธุ์ 70,000 ต้น
  1 คนเหมา ค่าแรง เอาแขนงใส่ถุงเพาะชำ จะได้ 500 ต้น ต่อวัน ถ้ามีคนเหมาใส่แขนง 2 คน= 1,000 แขนง ก็จะใช้เวลา 70 วัน เหมาใส่แขนง ได้ 70,000 ต้น พอดี
  ฉะนั้น ถ้ามีแรงงานมืออาชีพ 4 คน ผลิต 70,000 ต้น ได้ใน 70 วัน หรือประมาณ 2 เดือนครึ่ง แต่ถ้าเป็น แรงงานในครอบครัว 2 คนสามี ภรรยา ก็จะใช้เวลาผลิต ร่วมๆ 5 เดือน
  การผลิตกล้าพันธุ์ จะเริ่มผลิตช่วง ตั้งแต่ มีนาคม -กันยายน จะเหมาะสมมาก ต้องเลี่ยงช่วงหน้าหนาว ที่ต้นไม้พักตัว ไม่เจริญเติบโต

  ตัวอย่าง การวางแผนเพื่อผลิตกล้าพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง, กิมซุง  70,000 ต้น
  วางแผนปลูก 1,000 ต้น = ใช้พื้นที่ 2 ไร่ครึ่ง ในรอบแรก และเพื่อต่อเนื่องจะ ต้อง วางแผนอีก 1 เท่า คือปลูกไว้ 5 ไร่
  1 ต้น ที่ปลูก จะปลูกเอียง 45 องศา จะได้ 10 ลำไผ่ ใน 12 เดือน
  1 ลำ ที่ต้องการขยายพันธุ์ จะต้อง เขย่าหน่อที่สูงจนใกล้ๆสุดแล้วให้ยอดหัก จะได้แขนงข้างที่อ้วนๆเพื่อใช้ขยายพันธุ์ กว่า 10 แขนง แต่คิดว่าได้เพียง 7 แขนง
  เท่ากับ ได้ 400x10 x7= 28,000 ต้น ต่อไร่ ปลูก 5 ไร่ ทำรอบแรก 2 ไร่ครึ่ง = 28,000 x2.5=70,000 ต้น


Visitors: 56,673