เข็ม


เข็มแดง (เข็มเศรษฐี)

เข็มเชียงใหม่ ใบใหญ่ ดอกใหญ่ 

เข็มพิษณุโลกขาว 

เข็มพิษณุโลกชมพูVisitors: 56,674