ไผ่ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ประโยชน์ของไผ่หรือไม้ไผ่ นำไปทำอะไรได้บ้าง จำแนกได้ดังนี้
อุตสาหกรรมประมงทะเล : ไผ่รวก
อุตสาหกรรมตะเกียบไม้เสียบอาหาร : ไผ่ซางป่า
อุตสาหกรรมจักสาน : ไผ่ซางนวล, ไผ่ซางหม่น, ไผ่ซางหวาน, ไผ่ซางป่า, ไผ่บง
อุตสาหกรรมหน่อไม้กระป๋อง : ไผ่หก
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ : ไผ่ซางบ้าน,ไผ่ซางนวล, ไผ่ซางหม่น, ไผ่บงคาย, ไผ่เลี้ยง,ไผ่ตง, ไผ่หก, ไผ่ตงลืมแล้ง
อุตสาหกรรมไม้ปาเก้ : ไผ่ซางหม่น, ไผ่ซางนวล, ไผ่ซางบ้าน
อุตสาหกรรมกระดาษ : ไผ่ทุกชนิด เช่น ไผ่ตง, ไผ่หก, ไผ่หม่าจู, ไผ่ซาง ฯลฯ
ไผ่เพื่อบริโภค : ไผ่ซางหวาน, ไผ่ซางหม่น, ไผ่ซางนวล, ไผ่เป๊าะ, ไผ่หม่าจู,ไผ่บงหวาน, ไผ่หก, ไผ่บง, ไผ่เลี้ยง, ไผ่ตงลืมแล้ง, ไผ่กิมซุง,ไผ่ตงหวานไต้หวัน


  • 090.jpg
    ชนิดของไผ่ต่างๆที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆกว่า 30 ชนิด ดังนี้ไผ่ข้าวหลาม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cephalostachyum pergracile )ไผ่คายดำ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa compressa)...

  • 001.jpg
    ประโยชน์จากไผ่ในอีกด้านหนึ่ง การทำถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นถ่านอัดแท่งที่ให้ความร้อนสูง และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้และ...

  • b003.jpg
    ทำสวนไผ่แบบมืออาชีพ จะมีรายได้จาก 3 แหล่งรายได้หลัก คือ ขายหน่อไม้ ขายลำไผ่และ ขายต้นพันธุ์1. การปลูกไผ่เพื่อ ขายหน่อ จะต้องตัดหน่อทุกๆ 3 วัน หากเป็นสวนไผ่ที่ทำแบบ ประณีต ทำด้วย...
Visitors: 56,674